Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletnega portalawww.weloveslovenia.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporočili GZS, ter vsa določila s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 , UPB-1, G

Pogoji poslovanja

             
 
 

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani https://www.weloveslovenia (v nadaljevanju WeLoveSlovenia) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), hkrati pa nas obvezujeta najmanj še Obligacijski zakonik (OZ) in Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT). Za primere, ko v Splošnih pogojih poslovanja pogoji niso specificirani ali so morebiti v neskladju z omenjenimi zakoni, avtomatsko obveljajo zakonska določila.

 

Splošno

Svetujemo vam, da pred uporabo strani spletne trgovine pazljivo preberete Splošne pogoje poslovanja. Z uporabo spletne strani WeLoveSlovenia izrazite svoje strinjanje z navedenimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ne uporabljate spletne strani WeLoveSlovenia. Podjetje Turizem, Živa Vincetič s.p. si pridržuje pravico do spremembe pogojev na spletni strani WeLoveSlovenia kadarkoli. Vse spremembe so zavezujoče za kupce, zato vam priporočamo, da si redno ogledujete pogoje poslovanja.

Spletno stran WeLoveSlovenia upravlja podjetje Turizem, Živa Vincetič s.p., Klinetova ulica 12, 2000 Maribor, (davčna številka SI 79549357, matična številka 6798446000), v nadaljevanju upravljalec.

 

Razlaga terminov

Spletna stran – spletna stran in spletna trgovina na naslovu https://www.weloveslovenia.si

Obiskovalec - oseba, ki obišče spletno stran WeLoveSlovenia in ni registrirana kot uporabnik spletišča.

Uporabnik - oseba, ki se registrira na spletni strani WeLoveSlovenia ter za uporabo pridobi uporabniško ime in geslo.

Upravljalec – podjetje turizem, Živa Vincetič s.p., Klinetova ulica 12, 2000 Maribor

Ponudnik – subjekt, ki preko spletne strani WeLoveSlovenia ponuja kupone, ki omogočajo nakup blaga oz. storitev, ki jih ponuja.

Kupon – kupon, ki ga ponudnik preko spletne strani WeLoveSlovenia ponuja v prodajo in katerega uporabnik unovči pri ponudniku za blago oz. storitve pod pogoji navedenimi v ponudbi.

 

Opis poslovanja

Upravljalec v imenu in za račun ponudnikov blaga oz. storitev preko spletne strani WeLoveSlovenia ponuja možnost nakupa blaga oz. storitev.

Upravljalec je izključno v funkciji posrednika med uporabniki in ponudniki, samo razmerje, v katerem uporabnik prejme blago/storitev, ponudnik pa plačilo za takšno blago/storitev, pa obstaja izključno in samo med ponudnikom in upravljalcem.

 

Zagotavljanje podatkov

Upravljalec se zavezuje, da bo kupcu kupona zagotovil naslednje podatke:

  • podatke o ponudniku blaga oz. storitev, na katere se nanaša kupon;
  • natančno navedbo, do kdaj je kupon mogoče kupiti in kdaj je kupon mogoče koristiti;
  • čas za nakup kupona lahko upravljalec brez opozoril in predhodne navedbe podaljša;
  • elektronski naslov, na katerem lahko kupec kupona pridobi dodatne informacije o blagu / storitvah, na katere se kupon nanaša;
  • opis vseh bistvenih značilnosti blaga oz. storitev, na katere se nanaša kupon.;
  • morebitne posebne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni pri koriščenju kupona (na primer, polnoletnost osebe, ki koristijo kupon);
  • v razdelku "Dodatne informacije" je napisan splošen opis blaga oz. storitve informativne narave in ni zavezujoč.

 

Registracija

Obiskovalec lahko postane uporabnik, tako da izpolni in uspešno odda registracijski obrazec in ustvari svoj profil. Ob registraciji uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu elektronske pošte uporabnika, ter geslo. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata in povezujeta uporabnika z vnesenimi podatki. Z registracijo uporabnik pridobi pravico do uporabe, nakupa storitev ter ugodnosti na spletni strani.

 

Preklic registracije

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo, tako, da pošlje elektronsko sporočilo z zahtevo za izbris registracije na elektronski naslov yes@weloveslovenia.si. Upravljalec bo po prejemu zahteve za izbris izbrisal osebne podatke uporabnika. Preklic registracije za uporabnika pomeni prekinitev uporabe spletne strani WeLoveSlovenia in prenehanje prejemanja vseh obvestil, namenjenih uporabnikom.

 

Postopek nakupa

Za nakup je potrebna registracija uporabnika.

Uporabnik s klikom na ˝Dodaj v košarico˝ izbere željen artikel. Artikel se shrani v košarico. Uporabnik lahko v košarico shrani več artiklov. Ko želi uporabnik zaključiti nakup klikne na simbol košarice v zgornjem desnem robu spletne strani. Odpre se košarica z izbranimi artikli. Uporabnik lahko poljubno spreminja količino artiklov ali artikle odstrani iz košarice. S klikom na »Na blagajno« uporabnik nadaljuje na naslednji korak, kjer izbere način plačila in zaključi nakup.

V primeru uspešnega nakupa uporabnik prejme kupon, ki ga unovči pri ponudniku v navedenem časovnem roku, določenem s strani ponudnika. Kupon je uporabniku posredovan v elektronski obliki preko elektronske pošte ali v uporabniški profil. Uporabnik oziroma kupec jamči za istovetnost in pravilnost svojih podatkov. Namerne zlorabe ali zlonamerna naročila ponudbe / kupona za tretje osebe brez njihovega soglasja, so kaznive.

Nakup kupona za storitev

Uporabnik kupon, ki se nanaša na storitev, kupi preko spletne strani. Kupnino za kupon ki uporabniku zagotovi koriščenje storitve, uporabnik nakaže upravljalcu na enega izmed možnih načinov plačil.

Po plačilu takšnega kupona upravljalec uporabniku izda kupon, ki uporabniku omogoča koriščenje storitve. Na kuponu se nahajajo vsi podatki, ki jih uporabnik potrebuje za koriščenje storitve, ponudniku takšne storitve pa upravljalec posreduje osebne podatke uporabnika, potrebne za koriščenje storitve, s čimer se uporabnik strinja.

Ponudnik uporabniku za opravljeno storitev izda račun ob izvedbi storitve.

Nakup kupona za blago

V kolikor se kupon nanaša na blago, za dostavo ali osebni prevzem poskrbi ponudnik blaga. Račun za takšno blago izda uporabniku ponudnik in sicer ob dobavi blaga uporabniku.

 

Cene

Cena ponudbe je določena v skladu s pisnim dogovorom s ponudnikom storitve. Za cene jamči ponudnik storitve v skladu z njegovim veljavnim cenikom, kjer ima transparentno navedene polne cene storitev ali blaga. Vse cene vsebujejo DDV.

Upravljalec v nobenem primeru ni odgovoren za morebitne napake ali odstopanja od cen ponudnikov storitev. Morebitne druge akcijske ponudbe ali drugi popusti ponudnika ne sovpadajo z akcijskimi cenami, objavljenimi na spletni stran WeLoveSlovenia. Kljub zavezujoči pogodbi med upravljalcem in ponudnikom storitve, se lahko zgodi, da je podatek o ponudniku in ceni napačen ali da prihaja do odstopanj. V tem primeru si bo upravljalec, v dogovoru s ponudnikom storitve, prizadeval za čim prejšnjo razrešitev odstopanj.

Cene veljajo za posamezno ponudbo v času objave le-te na spletni strani WeLoveSlovenia. Cena ponudbe, objavljena na spletni strani WeLoveSlovenia, je enotna in velja za vse uporabnike.

 

Način plačila

Spletna stran WeLoveSlovenia omogoča naslednje načine plačevanja:

  • s plačilno kartico (Visa, Visa-Electron, MasterCard, Activa Maestro, Activa)
 

Reklamacije in odstop od pogodbe

Zaradi zaščite podatkov in uporabniških profilov za veljavne pritožbe ali reklamacije štejejo zgolj tiste, podane pisno na yes@weloveslovenia.si.

Reklamacije kuponov

Upravljalec v nobenem trenutku nima v lasti proizvodov ali storitev, ki jih oglašuje na spletni strani WeLoveSlovenia, zato ne more biti odgovoren za morebitne napake, škodo ali druge težave, ki lahko nastanejo pri uporabi proizvodov oz. storitev. Za kakršne koli težave, škodo ali napake v zvezi s proizvodi oz. storitvami, je odgovoren izključno ponudnik proizvoda ali storitve.

Upravljalec se bo trudil, da bo vse reklamacije obravnaval resno in poizkušal najti ustrezen način za zadovoljstvo uporabnika.

Na vse reklamacije bo odgovorjeno v roku 8 dni. Reševanje reklamacij bo potekalo v skladu z določili Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.

Odstop od pogodbe

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od nakupa kupona, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen, pisno na e-naslov: yes@weloveslovenia.si sporoči odstop od pogodbe po 43. č členu ZVPot, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok se začne šteti en dan po nakupu kupona. V primeru odstopa od pogodbe po 43 č členu ZVPot, če kupon do dneva odstopa od pogodbe še ni bil unovčen, vam bomo kupnino vrnili nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva odstopa.

 

Omejitev odgovornosti

Upravljalec se po najboljših močeh trudi zagotavljati točne in ažurne podatke na spletišču, vendar uporabnika opozarja, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči, da na spletni strani ne bo prišlo do napak in ne jamči za posledice, ki lahko nastanejo z uporabo te spletne strani. Lastnosti ponudb se lahko spremenijo zaradi delovanja tretjih ponudnikov izdelkov ali storitev, ki se jih na spletni strani WeLoveSlovenia ne uspe popraviti nemudoma ob spremembi. Uporabnik bo obveščen o spremembi preko spletne strani ter mu bo omogočen odstop od naročila ali zamenjava naročene ponudbe. Fotografije pri vsaki ponudbi so simbolične in ne zagotavljajo kakovosti izdelka ali storitve.

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne trgovine. V primeru tehničnih težav na spletni strani si pridružujemo pravico preklicati oddana naročila, katere je tehnična napaka prizadela. V primeru preklica naročil bomo uporabnike obvestili v najkrajšem možnem času in jih seznanili z nadaljnjimi koraki. Uporabniki morajo sami zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo).

 

Prekinitev poslovnega sodelovanja

Upravljalec lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Upravljalec si pridržuje pravico do ukinitve uporabniškega računa v primeru vedenja, za katerega ugotovi, da ni v skladu s temi pogoji poslovanja. V primeru ukinitve gesel ali uporabniških računov pogoji, ki veljajo za obiskovalce, ne prenehajo veljati.

 

Varovanje osebnih podatkov

Uporabnik z vnosom podatkov na spletno stran oz. z oddajo naročila dovoljuje obdelavo osebnih podatkov. Spletna stran WeLoveSlovenia uporablja in hrani pridobljene podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

Osebni podatki se zbirajo izključno za namene obdelave naročila in za izvajanje posredovanja med ponudniki blaga/storitev, na katere se nanaša kupon ter uporabniki WeLoveSlovenia, za potrebe izvršitve plačila naročila, statistične namene, pošiljanje ponudb, segmentacijo kupcev, obdelavo nakupnega obnašanja, pošiljanje reklamnega gradiva in ponudb ipd.

Spletna stran se zavezuje k varovanju vseh osebnih podatkov. Zbrani podatki ne bodo v nobenem primeru predani nepooblaščenim osebam.

 

Pritožbe in spori

Upravljalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov.

V primeru pritožb, sporov, težav, se uporabnik na upravljalca lahko obrne na telefonsko številko 041 884 007 ali po elektronski pošti na yes@weloveslovenia.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Na vse pritožbe se upravljalec odzove po elektronski pošti ali telefonsko v najkrajšem možnem času in v okviru zakonskih obvez glede na vrsto pritožbe.

Upravljalec se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora. To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si upravljalec prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

V primeru sodnega reševanja sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

 

Pravno obvestilo

Spletna trgovina WeLoveSlovenia in vsi podatki, slike in grafika prikazani na spletni strani so zaščiteni z Zakonom o avtorskih pravicah in jih ni dovoljeno reproducirati ali uporabljati, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Blagovne znamke in logotipi priznanih podjetij so v njihovi lasti.